Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    Musialik Wanda
  • ISBN: 8371261934
  • Rok wydania: 2004
  • Cena: 2.10

Opis:

Wstęp; Rozdział I. Prawne podstawy wyboru Górnoślązaków do polskich ciał ustawodawczych; Rozdział II. Tryb nominacji, wyborów i zastępstw górnośląskich posłów: Nominacje; Wyniki wyborcze; Zastępstwa; Rozdział III. Rodowód posłów śląskich: Pochodzenie regionalne; Wiek śląskich parlamentarzystów; Wykształcenie posłów; Formy zarobkowania; Przedposelska działalność narodowa; Korzenie partyjne; Rozdział IV. Aktywność parlamentarna w ogólnopolskich ciałach ustawodawczych: Kluby parlamentarne; Komisje sejmowe; Aktywność poselska; Rozdział V. Uczestnictwo posłów w strukturach Sejmu Śląskiego: Przynależność klubowa posłów; Marszałkowie; Komisje sejmowe; Rozdział VI. Zaangażowanie posłów w samorządzie lokalnym: Śląska Rada Wojewódzka; Na stanowisku burmistrza; Naczelnicy gmin; W składzie rad miejskich i gminnych; Rozdział VII. Działalność polityczna, społeczna i gospodarcza posłów: Aktywność polityczna; W organizacjach społecznych; W związkach zawodowych; Udział w przedsięwzięciach prasowych; W radach nadzorczych górnośląskich przedsiębiorstw; Rozdział VIII. Sądowe sprawy posłów śląskich: Wykorzystanie immunitetu poselskiego; Sprawy karne z oskarżenia organów państwowych; Przed Sądem Marszałkowskim; Oskarżenia prywatne posłów; Sądowe odzwierciedlenie konfliktów klubów poselskich; Zakończenie; Aneks; Bibliografia; Indeks nazwisk

Zamówienie Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Koszt dostawy: A