Działalność

[+A] [-a]

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Kuratorium Stowarzyszenia Instytut Śląski zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.45.
Do pobrania: Porządek obrad (PDF)


Książki opublikowane w ostatnich 2 latach, których współwydawcą jest Stowarzyszenie:

 1. Studia Śląskie, t. 71, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012
 2. (red.) M. Lis, L. Drożdż, Plebiscyt i powstania śląskie 1919 – 1921 – po 90. latach, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012
 3. M. Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011
 4. (red.) B. Wyderka, Słownik gwar śląskich, t.12, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011
 5. (red.) M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż, Województwo opolskie 1950-2010, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011
 6. Studia Śląskie, t. 70, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011
 7. (Ed.) K. Heffner, Historical divisions of the territory In Central Europe and In different states of the World. Historical Regions in the Structures of the European Union., „Region and Regionalism” , No 10,  PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011

Konferencje zrealizowane w ostatnich 2 latach, których współorganizatorem jest Stowarzyszenie:

 1. Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: Opole – Görlitz/Zgorzelec-Opava po 1989 r. „Colloquium Opole 2012”, PIN – Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Referent ds. Kultury Śląska przy Muzeum Śląskim w Görlitz, Muzeum Śląskie w Görlitz, Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej, Opole 11-13 XI 2012 r.
 2. Polityka państwa narodowych wobec języka na Górnym Śląsku, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 5 XII 2012 r.
 3. Plebiscyt górnośląski i powstania – refleksje z perspektywy 90-lecia, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 14 XII 2011 r.
 4. Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa. „Colloquium Opole 2011”, PIN – Instytut Śląski, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Referent ds. Kultury Śląska przy Muzeum Śląskim w Görlitz, Muzeum Śląskie w Görlitz, Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej, Opole 8-10 XI
  2011 r.