Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Michał Lis
  • ISBN: 837126187X
  • Rok wydania: 2004
  • Cena: 2.10

Opis:

LIS MICHAŁ, Wstęp; SENFT STANISŁAW, Górny Śląsk jako przykład podzielonego regionu w powersalskiej Europie; LESIUK WIESŁAW, Polityka niemiecka wobec mniejszości polskiej w rejencji opolskiej na tle polityki narodowościowej Rzeszy Niemieckiej, CHAŁUPCZAK HENRYK, Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919-1939; GAWRECKÁ MARIE, GAWRECKI DAN, Národnostní politika československého státu v Československém Slezsku v období mezi světovými válkami; WANATOWICZ MARIA WANDA, Społeczeństwo polskie w województwie śląskim wobec niemieckiej mniejszości narodowej; FIEDOR KAROL, Niemieckie koncepcje rozwiązania kwestii śląskiej po I wojnie światowej; MASNYK MAREK, Opinia publiczna w Polsce wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim w latach 1922-1933 (na przykładzie województwa śląskiego); KUBERSKI LESZEK, Serbołużyczanie w ruchu mniejszości narodowych w Rzeszy Niemieckiej okresu międzywojennego; PECH EDMUND, Deutsche Bildungspolitik in der zweisprachigen Lausitz und sorbische Reaktionen 1918-1945; CIMAŁA BOGDAN, Szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym; MUSIALIK WANDA, Kościół katolicki na podzielonym Górnym Śląsku; KACZMAREK RYSZARD, Polscy i niemieccy działacze mniejszościowi na Górnym Śląsku i ich losy w okresie II wojny światowej; LIS MICHAŁ, Od prawa wyboru obywatelstwa (opcji) do akceptowanego wypędzenia

Zamówienie Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego (...)

Koszt dostawy: A