Colloquium Opole 2016. Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji

[+A] [-a]

  • Redaktorzy: Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke,
    Tadeusz Siwek, Magdalena Moj
  • ISBN: 978-83-7126-333-0
  • Rok wydania: Opole 2017
  • Cena: 30,00 PLN
  • Liczba stron: 342

 

 

Spis treści

Słowo wstępne
Od redakcji

Wykłady inauguracyjne
Arkadiusz Wiśniewski – Europa a kryzys uchodźczy
Danuta Jazłowiecka, Filip Tereszkiewicz – Europa a kryzys uchodźczy: przyczynek do dyskusji
Stephan Meyer – Polityka azylowa i integracyjna w Niemczech
i Saksonii

Zdeněk Jirásek – Republika Czeska a kryzys uchodźczy po 2014 r.

Sesja I. Polsko-czesko-niemieckie różnice w polityce migracyjnej
Robert Rauziński – Rola problemów demografcznych w polityce migracyjnej polskiej, czeskiej i niemieckiej
Dušan Drbohlav, Markéta Seidlová – Ewolucja czeskiej polityki migracyjnej w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i społeczno-ekonomicznej
Frank Gesemann – Migracja, uchodźstwo i integracja w Niemczech, jako wspólne wzywanie dla polityki i społeczeństwa

Sesja II. Uchodźcy w mediach. Język i obrazy
Nataliya Antonyuk – Nowi przesiedleńcy na Ukrainie – problem osób wewnętrznie przemieszczonych w ukraińskich mediach
Nicole Horáková-Hirschler – Obrazy uchodźców w mediach społecznościowych – analiza socjologiczna memów internetowych na czeskojęzycznych stronach internetowych
Ilona Biernacka-Ligęza, Mirosław Zdulski – Migracje Romów z krajów Europy Środkowej do krajów Europy Zachodniej i Kanady po 1989 r.

Sesja III. Obcy wśród nas. Przykłady integracji z Polski, Czech i Niemiec
Kateřina Sidiropulu-Janků – Romowie czescy w czeskiej przestrzeni publicznej
Robert Geisler – Dyskurs na temat narodowości śląskiej jako praktyka emancypacyjna
Ljudmila Belkin – Odpowiedzialność i polityka azylowa: o historii żydowskich kontyngentach uchodźczych

Sesja IV. Polacy, Czesi, Niemcy w roli migrantów
Markus Bauer – Migracje w dziejach Śląska
Joanna Dybowska – Kazimierz Szczygielski, Polacy, Czesi i Niemcy we współczesnych migracjach międzynarodowych w Europie
Adriana Dawid – Doświadczenia migracji w świetle zbiorów Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl

Dyskusja panelowa
Wielokulturowy Śląsk, wielokulturowa Europa?

Informacja o autorach.
Indeks osobowy

Zamówienie Colloquium Opole 2016. Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji

Koszt dostawy: A