Zakończenie etapu zgłaszania prac w XXVI edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 listopada 2016 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXVI edycji konkursu. Poniżej zamieszczamy wykaz tegorocznych prac konkursowych. …Więcej

Górny Śląsk w Polsce Ludowej (III). Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach i Stowarzyszeniem Instytut Śląski organizują konferencję naukową pod tytułem „Górny Śląsk w Polsce Ludowej (III). Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy.” …Więcej

Colloquium Opole 2016. Polska, Czechy, Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji

Zapraszamy na konferencję z cyklu Colloquium Opole. Tegoroczne spotkanie będzie dotyczyć tematu migracji. Pierwszego dnia konferencja odbywać się będzie w Sali im. Karola Musioła, w opolskim ratuszu, drugiego dnia zapraszamy do sali konferencyjnej Instytutu Śląskiego. …Więcej

Personalia

Z dniem 1 października 2016 r. prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu dr. Bernardowi Linkowi. Doktor Linek pełnił do tej pory obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych. …Więcej

Konferencja „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa (…)”

Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń”. Więcej informacji: …Więcej

CfP – XXI Seminarium Śląskie

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Mniejszości Niemieckiej Diecezji Opolskiej, Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, oraz innymi partnerami zapraszają do udziału w XXI Seminarium Śląskim pt. „Migracje i uchodźstwo w doświadczeniach śląskich, …Więcej

Malarskie ścieżki Józefa Czapskiego – spotkanie

W imieniu Organizatorów uprzejmie zapraszamy do Galerii Muzeum Śląska Opolskiego (Opole, ul. Ozimska 10), w środę,  27 kwietnia o godzinie 18.00 na spotkanie pt. Malarskie ścieżki Józefa Czapskiego. Spotkaniepołączone będzie z promocją wznowionego przez Wydawnictwo Znak tomu esejów Józefa Czapskiego …Więcej

Spotkanie z autorami „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów (…)”

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszają na dyskusję o publikacji „Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX i XX wieku” spotkanie z pomysłodawcą i współredaktorem …Więcej

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków edycja XXV – rozstrzygnięcie

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 9.03.2016 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXV edycji konkursu.
Nagrodę główną otrzymała …Więcej

Marcowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.
W dyskusji panelowej nt. „Przemiany nazewnicze na Śląsku w świetle nazw miejscowych” wezmą udział: dr hab. Stanisława Sochacka prof. PIN-IŚ, dr Monika Choroś oraz dr Bernard Linek. …Więcej

Publikacja: „W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I (…)”

W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym, red. P. Pałys, D. Scholze-Šołta. Wydawcy: PIN-Instytut Śląski w Opolu, Serbski institut, Budyšin/Bautzen–Opole 2015. W nawiązującej do obchodzonej w 2013 r. 90 rocznicy …Więcej

„Studia Śląskie” 2015, tom 76: Druga wojna światowa na Śląsku (…)

Osiemnastu autorów z kilku ośrodków naukowych w Polsce i Czechach w 70-lecie zakończenia drugiej wojny światowej po raz kolejny podejmuje z perspektywy Śląska zagadnienie dróg wiodących do konfliktu oraz przedstawienie czasów wojennych i różnorodnych konsekwencji wojny dla regionu i jego mieszkańców – także tych wywodzących się z b. Kresów Wschodnich, który w efekcie decyzji jałtańskich zostali przymusowo przeniesieni na Śląsk. …Więcej

Wykaz zgłoszonych prac – nagroda im. J. i W. Wawrzynków

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, że 30 listopada 2015 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXV edycji konkursu. W związku z tym zamieszczamy wykaz …Więcej

Grudniowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na grudniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 16.12.2015 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.
Spotkanie pod nazwą: „Profesor doktor habilitowany Michał Lis – w 80. rocznicę urodzin i 50. rocznicę pracy naukowej” połączone będzie z …Więcej

Nowa publikacja Stowarzyszenia Instytut Śląski

Michał Lis, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989 – 2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności. Ukazująca pierwsze ćwierćwiecze organizacji książka składa się z pięciu rozdziałów, w których autor omawia bazę społeczną i proces budowy programu działalności i organizowania się …Więcej

Ks. infułat Bolesław Kominek (drugie wydanie)

Drugie wydanie dwutomowej publikacji o ks. infułacie Bolesławie Kominku, pierwszym administratorze apostolskim Śląska Opolskiego W listopadzie 2015 r. minęło pół wieku od wysłania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, który zawierał słynną formułę „… przebaczamy i prosimy o wybaczenie” i …Więcej

Colloquium Opole 2015 – Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie

Colloquium Opole 2015 Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie 16 – 17 listopada 2015 r. W dniach 16-17 listopada br. odbędzie się tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji Colloquium Opole. Cykl międzynarodowych konferencji „Colloquium Opole” już od ponad 30 kilku lat, …Więcej

Zapytanie ofertowe – „Ksiądz infułat Bolesław Kominek (…)”

W związku z zamiarem wydania dwutomowego opracowania: ks. Andrzej Hanich, Ksiądz infułat Bolesław Kominek. Pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951), tom I, oraz tegoż, Ks. Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945–1951), tom II …Więcej

Call for papers „Studia Śląskie” 2015, tom 77 (dodatkowy temat wiodący)

Studia Śląskie - logo

W związku z możliwością opublikowania niektórych materiałów z III Kongresu Politologii pt. „Odsłony Polityki” redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że przewiduje dodatkowy temat wiodący tomu 77 pisma. Dział ten będzie nosił tytuł: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka. …Więcej

Oferty pracy

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na stanowiska adiunkta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych oraz asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych. Więcej informacji na temat konkursów znajdziecie Państwo w naszym BIPie.

Zakończenie II wojny światowej i początki polityki antyniemieckiej (…)

Swiadkowie czasu - afisz-Opole_min

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zaprasza, w dniach 15 kwietnia i 16 kwietnia 2015 r., na spotkania nt. „Zakończenie II wojny światowej i początki polityki antyniemieckiej na Górnym Śląsku we wspomnieniach świadków czasu”. W 70 rocznicę wydarzeń roku 1945 …Więcej

Kwietniowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na kwietniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.
Wykład pt. „Czesi a Polacy na Zaolziu w latach 1945–1949” wygłosi Doc. PhDr. P.h.D. DSc. Jiří Friedl. Wykład połączony będzie z prezentacją książki „Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949”. …Więcej

Zaproszenie na konferencję popularnonaukową

Na prośbę Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Poszanowanie praw mniejszości jako fundament wykorzystania przez region różnorodności etnicznej”, która odbędzie się 25 marca br. o godzinie 1000 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roli referentów …Więcej

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków – rozstrzygnięcie

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 4.03.2015 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXIV edycji konkursu …Więcej

High-Tech za „żelazną kurtyną” – CfP

Na prośbę Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach zachęcamy do zgłaszania referatów na interdyscyplinarną konferencję pt. „High-Tech za „żelazną kurtyną”. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL”, która odbędzie się w Katowicach, 23-24 września 2015 r. …Więcej

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej ks. Andrzejowi Hanichowi

Ks. prof. Andrzej Hanich odbiera nominację z rąk prezydenta B. Komorowskiego

Z radością informujemy, że dnia 21 stycznia 2015 roku ks. dr. hab. Andrzej Hanich, prof. PIN-Instytutu Śląskiego, otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ksiądz profesor Andrzej Hanich przez 25 lat pełnił funkcję sekretarza biskupa opolskiego, abpa Alfonsa …Więcej

Książka laureata XXIII edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

Z przyjemnością informujemy, że mgr Kamil Kotas, laureat XXIII edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska, opublikował swoją nagrodzoną pracę pt. „Dzieje Chałupek do roku 1918”. Praca została wydana w 2014 r. przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną HALEGG. …Więcej

Górny Śląsk w Polsce Ludowej (II)

Informujemy, że 26.11.2014 r. odbędzie się w siedzibie Instytutu (s. 201) konferencja naukowa pt. „Górny Śląsk w Polsce Ludowej (II). Przywódcy – bohaterowie – wrogowie”. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu oraz IPN, Oddział w Katowicach. …Więcej

Listopadowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na listopadowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2014 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego. Wykład pt. „O upamiętnieniu trudnej historii Łambinowic. Wyzwania i możliwości” wygłosi dr Renata Kobylarz-Buła. …Więcej

XXIV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską

W imieniu Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków pragniemy przypomnieć, że trwa XXIV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2014 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Na prace czekamy do 30 listopada br.
Więcej informacji …Więcej

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

W imieniu Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Violetty Rezler-Wasielewskiej oraz Wójta Gminy Łambinowice Tomasza Karpińskiego zapraszamy na uroczystość upamiętniającą 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, 1 września 2014 r. (poniedziałek), godz. 10.00. …Więcej

Nowa platforma Studiów o Polsce

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.pol-int.org, gdzie znajdziecie Państwo platformę internetową „Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie”, funkcjonującą pod merytorycznym patronatem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, we współpracy z licznymi placówkami badawczymi w Polsce i Niemczech. …Więcej

Śląskie Forum Krajoznawcze

Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zapraszają na spotkanie z cyklu Śląskie Forum Krajoznawcze.
Wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Temat: Życie codzienne w klasztorach śląskich w średniowieczu
Prowadzenie: Tadeusz Jacek Rogoża
Termin: 25 sierpnia 2014 roku (poniedziałek), godz. 16:30
Miejsce: Sala Konferencyjna MBP Opole, ul. Minorytów 4 …Więcej

Jubileusz 80-lecia Instytutu Śląskiego

W roku bieżącym przypada 80 rocznica inauguracji działalności powołanego do życia w Katowicach stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski, którego sukcesorem jest dzisiejszy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Głównym punktem obchodów tej rocznicy będzie międzynarodowa konferencja naukowa: „Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej”. Towarzyszyć jej będzie wystawa: „Ludzie Instytutu Śląskiego”. Ukaże się drukiem także okolicznościowa publikacja. …Więcej

Zapytanie ofertowe – oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013″ oraz „80 lat Instytutu Śląskiego”, opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Konkurs „Otwórz szufladę (…)”

W imieniu Organizatora oraz własnym zachęcamy do udziału w konkursie „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku” organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemiecki we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. …Więcej

Kwietniowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na kwietniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2014 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego. Wykład pt. „Współczesne społeczeństwo Śląska Opolskiego”, połączony z promocją autorskiej książki „Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku” wygłosi prof. dr hab. Michał Lis. …Więcej

„Ksiądz infułat Bolesław Kominek (…)” – odczyt

W imieniu Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego zapraszamy na odczyt ks. dra hab. Andrzeja Hanicha, prof. PIN – IŚ pt: „Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945 – 1951)” we wtorek 1 kwietnia 2014 r., o godz. 18.30. w sali katechetycznej przy kościele parafialnym Niemodlinie. …Więcej

Wystawa

13 marca 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto wystawę upamiętniającą wybitnego historyka prawa i badacza zagadnień społeczno-gospodarczych na Śląsku w XIX i XX wieku, prof. Seweryna Wysłoucha. Wśród licznych zasług Pana Profesora, należy wspomnieć jego …Więcej

Zapytanie ofertowe – oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XVI” oraz „Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948” opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Marcowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na marcowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2014 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.
Wykład pt. „Opolszczyzna ─ Instytut Śląski ─ socjologiczne warsztaty doktoranckie” wygłoszą dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO, mgr Olaf Gwiżdż oraz mgr Robert Wieczorek …Więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Z radością informujemy, że 16 stycznia 2014 r. Ewa Dawidejt-Drobek, pracownik badawczo-techniczny Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie obrazów przeszłości w krajobrazie kulturowym Nysy po drugiej wojnie światowej (przekazy symboliczne w sferze publicznej)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Janiny Hajduk-Nijakowskiej, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Komisji przewodniczyła dr hab. Teresa Smolińska, profesor Uniwersytetu Opolskiego. …Więcej

„Studia Śląskie” – Call for papers

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2014 r. przygotowuje do druku dwa tomy o charakterze monograficznym. Tom 74, Wieś śląska – zderzenie kultur, będzie stanowił próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na społeczność wiejską regionu z perspektywy jej historii, tradycji, obyczajowości i języka, a także różnorodnych postaw politycznych. Tom 75, Miejsce Śląska w systemie europejskiej gospodarki i społeczeństwa, poświęcony będzie problemom polityki społecznej, procesom i prognozom demograficznym, migracjom wewnętrznym i zagranicznym, sytuacji społecznej oraz wielokulturowości regionu. …Więcej

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 XI 2013 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXIII edycji konkursu. Poniżej zamieszczamy wykaz tegorocznych prac konkursowych. …Więcej

Konferencja „Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem (…)”

PIN-Instytut Śląski w Opolu wraz z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 r.”, która odbędzie się 09.12.2013 r. w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (s.201). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:30. …Więcej

Wystawa oraz debata w Łambinowicach

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum II Wojny Światowej zapraszają na otwarcie wystawy „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)” oraz debatę naukową pt. „II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne obrachunki z historią”, które odbędą się 3 grudnia w Łambinowicach. …Więcej

Materiały z konferencji „Koniec starego świata – początek nowego. (…)”

W dniach 20-22 czerwca 2013 odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, pt. „Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody.”.
Chętnych do zapoznania się z wygłoszonymi wtedy referatami oraz z zapisem dyskusji zapraszamy …Więcej

Konferencja „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”. …Więcej

Konferencja „W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I ZPwN (…)”

PIN-Instytut Śląski w Opolu, Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia zapraszają na konferencję pt. „W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I ZPwN. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym” …Więcej

Zapytania o oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku” oraz „Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego” opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Zapytania o oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie” oraz „Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: Opole – Zgorzelec/Görlitz – Opava po 1989 r. Colloquium Opole 2012” opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Wspomnienie

Nie żyje Profesor dr hab. Wojciech Wrzesiński, członek honorowy Stowarzyszenia Instytut Śląski.

W głębokim smutku przyjęliśmy wiadomość, że 2 lipca 2013 r., w 79. roku życia zmarł nagle we Wrocławiu związany z Uniwersytetem Wrocławskim, Profesor Wojciech Wrzesiński. …Więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Informujemy, że przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, numer sprawy ZP 2/2013 został rozstrzygnięty.

Wyniki przetargu dostępne są w …Więcej

Konferencja naukowa, Gliwice 20-22.06.2013 r.

„Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody”, to spotkanie ponad 20 historyków z Polski i zagranicy, które ma zainicjować projekt badawczy poświęcony przemianom społecznym na Górnym Śląsku w okresie pierwszej wojny i wywołanych pierwszą wojną światową oraz stworzyć do niego bazę metodologiczną. …Więcej

Czerwcowa Środa w Instytucie Śląskim

Jak co miesiąc, zapraszamy na otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2013 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego, a wykład pt. Dwujęzyczność na pograniczu polsko-niemieckim wygłosi prof. Goro Christoph Kimura, z renomowanego tokijskiego Sophia University. …Więcej

Nowe oferty pracy

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na stanowiska asystenta w Zakładzie Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych oraz asystenta w Zakładzie Badań Regionalnych i Lokalnych. Więcej informacji na temat konkursów znajdziecie Państwo na naszym BIPie.

Przetarg nieograniczony

W Biuletynie Informacji Publicznej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu ogłoszony został nowy Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

(Numer sprawy ZP 2/2013)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i składania ofert. …Więcej

Przetarg nieograniczony – zmiana ogłoszenia

Informujemy, że nastąpiła zmiana w treści ogłoszenia Przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

Treść zmiany dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu. …Więcej

Przetarg nieograniczony

W Biuletynie Informacji Publicznej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu ogłoszony został Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i składania ofert. …Więcej

Majowa Środa w Instytucie Śląskim

Najbliższe spotkanie w ramach otwartych zebrań naukowych „Środy w Instytucie Śląskim„, odbędzie się 15 maja 2013 r. o godz. 17.00. Wykład na temat „Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951)”, wygłosi ks. dr hab. ANDRZEJ HANICH, prof. PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu. …Więcej

Wspomnienie o Koleżance

Zmarła Profesor MARIA ŚMIEŁOWSKA (1943-2013). Z wykształcenia była kulturoznawcą i socjologiem.
Urodziła się w Lubichowie na Pomorzu, do Opola przybyła w 1963 r. Tu ukończyła szkołę średnią i studia wyższe oraz założyła rodzinę.
W latach 1975-1996 związana była z Instytutem Śląskim, w którym pełniła m.in. w latach 1986-1992 funkcję sekretarza naukowego.
…Więcej

Informacja – Studia Śląskie

Redakcja „Studiów Śląskich” pragnie poinformować, że do dnia
31 stycznia 2013 r. zbiera materiały do tomu 72 czasopisma. Jednocześnie chcielibyśmy powiadomić osoby zainteresowane publikacją tekstów w naszym periodyku, że zgodnie z decyzją Komitetu Redakcyjnego planujemy w 2013 r. publikację kolejnego, 73 tomu „Studiów Śląskich”. Na propozycje tekstów oczekujemy do 31 maja 2013 r. …Więcej