Arka Bożek (1899-1954). Działacz społeczno-polityczny Śląska Opolskiego

[+A] [-a]

 • Autor/Redaktor:
  Kisielewicz Danuta
 • ISBN: 8371262191
 • Rok wydania: 2006
 • Nakład wyczerpany

Opis:

 • Wstęp;
 • Rozdział I. Dzieciństwo i młodość; 1. Dom rodzinny; 2. Na frontach I wojny światowej; 3. Początki pracy społeczno-politycznej; 4. W czasie powstań i plebiscytu;
 • Rozdział II. W polskim ruchu narodowym w Niemczech; 1. W pracy organizacyjnej Związku Polaków w Niemczech; 2. W wyborach parlamentarnych i komunalnych; 3. W Komisji Mieszanej. Bożek a wygaśnięcie konwencji genewskiej; 4. W czasach hitlerowskiej dyktatury; 5. Na wygnaniu… i na polskim Śląsku;
 • Rozdział III. W czasie II wojny światowej; 1. Na ewakuacyjnym szlaku; 2. W sojuszniczej Francji; 3. W Wielkiej Brytanii – w walce o Śląsk; 4. Troska o żołnierzy Ślązaków w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie; 5. Na forum Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polski; 5.1. Propozycje rozwiązań terytorialnych i kwestii narodowości niemieckiej; 5.2. Bezpieczeństwo Polski w Europie Środkowo-Wschodniej; 5.3. Wizja ustroju przyszłej Polski; 6. O władzy, politykach i społeczeństwie polskiej emigracji; 7. Nostalgia za Śląskiem i rodziną;
 • Rozdział IV. W Polsce ludowej; 1. W rodzinnych Markowicach; 2. Na stanowisku wicewojewody śląsko-dąbrowskiego; 3. W weryfikacji narodowościowej; 4. W pracy osadniczej; 5. W obronie śląskiej ludności; 6. W ruchu ludowym;
 • Rozdział V. Na uboczu życia społeczno-politycznego; 1. Ostatnie lata życia; 2. Arka Bożek w pamięci i opinii potomnych;
 • Zakończenie, Aneksy; Wykaz ważniejszych skrótów; Spis ilustracji; Bibliografia; Indeks nazwisk