Digitalizacja Studiów Śląskich

Digitalizacja Studiów Śląskich

Komplet zaplanowanych 70. tomów Studiów Śląskich jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie-e-wydania/ oraz w zakładce menu „Studia Śląskie e-wydania”. Zapraszamy do czytania.

Więcej...

Newsletter 2 (2) 2013

Newsletter 2 (2) 2013

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem Newslettera PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu. Zawiera informacje na temat naszej działalności w drugiej połowie 2013 roku.

Więcej...

Nowe publikacje

Nowe publikacje

Z przyjemnością informujemy, że w drugiej połowie 2013 r. ukazały się następujące książki wydane naszym nakładem...

Więcej...

Przebieg remontu – zdjęcia

Przebieg remontu - zdjęcia

Proponujemy śledzenie na bieżąco przebiegu wszechstronnego remontu siedziby PIN-Instytutu Śląskiego. Poniższa fotogaleria pozwala na rzut oka zarówno na trwające jak i częściowo zakończone już prace...

Więcej...


Podsumowanie jubileuszu

Dyrekcja i Pracownicy PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu pragną podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszu 80-lecia Instytutu Śląskiego.
Stopniowo wszystkie materiały związane z tym wydarzeniem będą zamieszczane na poświęconej mu podstronie. Zainteresowanych zapraszamy już teraz do zapoznania się tą drogą z wystawą pt. „Ludzie Instytutu Śląskiego”. …Więcej

Jubileusz 80-lecia Instytutu Śląskiego

W roku bieżącym przypada 80 rocznica inauguracji działalności powołanego do życia w Katowicach stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski, którego sukcesorem jest dzisiejszy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Głównym punktem obchodów tej rocznicy będzie międzynarodowa konferencja naukowa: „Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej”. Towarzyszyć jej będzie wystawa: „Ludzie Instytutu Śląskiego”. Ukaże się drukiem także okolicznościowa publikacja. …Więcej

Zapytanie ofertowe – oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013″ oraz „80 lat Instytutu Śląskiego”, opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Kwietniowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na kwietniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2014 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego. Wykład pt. „Współczesne społeczeństwo Śląska Opolskiego”, połączony z promocją autorskiej książki „Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku” wygłosi prof. dr hab. Michał Lis. …Więcej

„Ksiądz infułat Bolesław Kominek (…)” – odczyt

odczyt_min

W imieniu Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego zapraszamy na odczyt ks. dra hab. Andrzeja Hanicha, prof. PIN – IŚ pt: „Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945 – 1951)” we wtorek 1 kwietnia 2014 r., o godz. 18.30. w sali katechetycznej przy kościele parafialnym Niemodlinie. …Więcej

Wystawa

13 marca 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto wystawę upamiętniającą wybitnego historyka prawa i badacza zagadnień społeczno-gospodarczych na Śląsku w XIX i XX wieku, prof. Seweryna Wysłoucha. Wśród licznych zasług Pana Profesora, należy wspomnieć jego …Więcej

Zapytanie ofertowe – oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XVI” oraz „Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948” opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Marcowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na marcowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2014 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.
Wykład pt. „Opolszczyzna ─ Instytut Śląski ─ socjologiczne warsztaty doktoranckie” wygłoszą dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO, mgr Olaf Gwiżdż oraz mgr Robert Wieczorek …Więcej

Obrona rozprawy doktorskiej

Z radością informujemy, że 16 stycznia 2014 r. Ewa Dawidejt-Drobek, pracownik badawczo-techniczny Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie obrazów przeszłości w krajobrazie kulturowym Nysy po drugiej wojnie światowej (przekazy symboliczne w sferze publicznej)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Janiny Hajduk-Nijakowskiej, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Komisji przewodniczyła dr hab. Teresa Smolińska, profesor Uniwersytetu Opolskiego. …Więcej

„Studia Śląskie” – Call for papers

call_min

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2014 r. przygotowuje do druku dwa tomy o charakterze monograficznym. Tom 74, Wieś śląska – zderzenie kultur, będzie stanowił próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na społeczność wiejską regionu z perspektywy jej historii, tradycji, obyczajowości i języka, a także różnorodnych postaw politycznych. Tom 75, Miejsce Śląska w systemie europejskiej gospodarki i społeczeństwa, poświęcony będzie problemom polityki społecznej, procesom i prognozom demograficznym, migracjom wewnętrznym i zagranicznym, sytuacji społecznej oraz wielokulturowości regionu. …Więcej

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 XI 2013 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXIII edycji konkursu. Poniżej zamieszczamy wykaz tegorocznych prac konkursowych. …Więcej

Konferencja „Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem (…)”

PIN-Instytut Śląski w Opolu wraz z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 r.”, która odbędzie się 09.12.2013 r. w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (s.201). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:30. …Więcej

Wystawa oraz debata w Łambinowicach

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum II Wojny Światowej zapraszają na otwarcie wystawy „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)” oraz debatę naukową pt. „II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne obrachunki z historią”, które odbędą się 3 grudnia w Łambinowicach. …Więcej

Materiały z konferencji „Koniec starego świata – początek nowego. (…)”

W dniach 20-22 czerwca 2013 odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, pt. „Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody.”.
Chętnych do zapoznania się z wygłoszonymi wtedy referatami oraz z zapisem dyskusji zapraszamy …Więcej

Konferencja „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989″. …Więcej